Üdvözöljük az érdi Csanád Ovi weboldalán!

Alapozó terápia

Az Alapozó Terápia komplex mozgásfejlesztésen alapuló idegrendszer fejlesztés (motoszenzoros terápia) 5 éves kortól.

Miben tud segíteni az alapozó torna?

A terápia azoknak a gyerekeknek nyújt segítséget, akiknél az alábbiakban felsorolt problémák valamelyike fennáll:

megkésett és/vagy hibás beszédfejlődés,

fejlődésben, érésben elmaradt, iskolaéretlen óvodások,

mozgásfejlődésben észlelt eltérés, vagy elmaradás (nagymozgások és finommozgások ügyetlensége),

dominancia megválasztásának késése,

diszlexia gyanúja, diszlexia, valamint alaki diszgráfia,

figyelemzavar, magatartászavar,

ADHD (figyelemhiányos hiperektivitás-zavar).

A terápia segíti:

a beszédhangok beépülését, a beszédfejlődést

beindítja a rajzfejlődést

javítja a mozgáskoordinációt

fejleszti a szem-kéz koordinációt

ritmusérzéket,

rugalmasságot,

egyensúlyt

finommotorikát,

segíti és erősíti a dominancia választást

fejleszti a tér- és időbeli tájékozódást

a testséma alakulását és a kognitív funkciókat (figyelmet, érzékelést )

Mi a célja az alapozó tornának?

A gyermekek elmaradásának felmérése után célzott, és hatékony mozgásfejlesztés. Az alábbi gyanújelek esetében érdemes egy felmérést végeztetnie az alapozó terapeutánkkal:

életkorának nem megfelelő kommunikáció, beszédhibája van,

mozgásügyetlenség (csetlik–botlik, mozgása összerendezetlen, mozgásfejlődésében valamelyik elem kimaradt pl. nem kúszott, nem mászott, túl korán felállt),

grafomotorika (nem szeret rajzolni, ügyetlen a kézműves tevékenységekben),

dominancia (nem alakult ki a kézdominanciája hol a jobb, hol a bal kezét használja),

térérzékelése nehézkes,

ritmusérzéke nem korának megfelelő,

szocializáció (nehezen alkalmazkodik, kevésbé szabálykövető), erős viselkedési problémákkal küzd,

rövid ideig tud figyelni, nyugodtan ülni,

hipermotilitás (állandóan matat, mocorog, nem tud a helyén megülni, jár keze, lába, alacsony a tolerancia szintje, rosszul tűri a frusztrációt, figyelme nem tartós, nehezen rögzíthető…),

egyensúlyproblémákra utaló jelek vannak ( pl. későn és nehezen tanult meg kerékpározni stb.)

Mi történik az alapozó terápiás foglalkozásokon?

A mozgásterápia segítségével lehetőséget biztosítunk az idegrendszernek, hogy bepótolja lemaradásait. Végig haladunk a mozgásfejlődés szakaszain, ezeket helyesen begyakoroljuk.

A méhen belüli mozgásokkal kezdjük, majd a születés, csecsemőkori mozgásokon keresztül jutunk el az egyre összetettebb, bonyolultabb mozgások felé. Ezek által segítjük az idegrendszer újraszerveződését.

Fejlesztjük a mozgáskoordinációt, egyensúlyt, gondolkodási képességeket, egyszóval a gyermek egész személyiségét.

Kérdése van?


06/23-361-091, 06/20-343-91-62


csanadovi@gmail.com

Fenntartó

Csanád Óvodai Alapítvány
Adószáma: 18708789-1-13
Pénzforgalmi számlaszáma:
64800028-10209592

Partnereink